Smaller Default Larger

Latihan dan Pendidikan Lanjutan

PENGENALAN

  • Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan (ULPL)adalah unit yang bertanggung jawab menguruskan latihan staf PMTG;
  • Bahagian ini bertanggung jawab menguruskan latihan staf iaitu dilaksanakan diperingkat dalaman dan luar organisasi;
  • Latihan staf di peringkat dalaman diberi sama ada oleh pegawai dari PMTG sendiri atau tenaga pengajar luar; dan
  • Latihan staf di luar PMTG iaitu latihan yang diadakan di luar organisasi seperti di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan sebagainya.

.......................................................................................................................................................................................