Smaller Default Larger

Jabatan Perkhidmatan Industri

Berikut adalah senarai unit-unit di bawah jabatan ini:

  • Unit Inovasi dan Penyelidikan
  • Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan
  • Unit Perhubungan & Latihan Industri
  • Unit C.I.S.E.C
  • Unit e-Learning
  • Unit Alumni