Smaller Default Larger

Pentadbiran

PENGENALAN

  • Unit Pentadbiran PMTG memulakan operasinya secara rasmi pada 8 Oktober 2012 dengan empat perjawatan pentadbiran yang terdiri daripada Kumpulan Sokongan I dan Sokongan II;

.......................................................................................................................................................................................

PERANAN

  • Peranan Utama Unit Pentadbiran PMTG adalah:
  • bertanggungjawab menguruskan hal-hal berkaitan perkhidmatan dan kebajikan kakitangan; dan
  • memastikan pengurusan organisasi dan kewangan berada dalam keadaan baik serta berjalan dengan lancar.

.......................................................................................................................................................................................