Smaller Default Larger

Psikologi dan Kerjaya

PENGENALAN

Unit Psikologi dan Kerjaya diwujudkan bertujuan untuk melaksanakan dan memberi perkhidmatan bimbingan psikologi kaunseling .

 

1. Jenis Perkhidmatan yang diberikan

 • Kaunseling Individu / Kelompok
   
 • Bimbingan Individu / Kelompok
   
 • Pembangunan Kerjaya 

 • Konsultasi 

 • Intervensi Krisis

.......................................................................................................................................................................................

2. Pengurusan Kebajikan Pelajar

 • Melaksanakan Program Pembangunan Modal Insan berdasarkan pendekatan psikologi merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi
 • Memberi khidmat nasihat rundingan berkaitan perkhidmatan psikologi
 • Mentadbir dan menyediakan laporan ujian psikologi
 • Menjalankan khidmat kaunseling secara individu dan kelompok, kaunseling keluarga, pembangunan kerjaya, khidmat perundingan dan intervensi krisis
 • Melaporkan kematian dan kemalangan pelajar kepada pihak-pihak tertentu
 • Menyediakan laporan berkaitan aktiviti perkhidmatan kaunseling
 • Membekalkan maklumat tentang peluang-peluang melanjutkan pelajaran

.......................................................................................................................................................................................