Smaller Default Larger

Pengambilan & Data

Bahagian Pengambilan & Data

Pengambilan Pelajar

  • Pendaftaran Pelajar Baru dan Lapor Diri Pelajar Senior
  • Permohonan Kad Pelajar
  • Pertukaran Kursus dan Politeknik
  • Penangguhan Semester
  • Pengesahan Surat Pengajian Pelajar
  • Pengesahan Pemberhentian Pengajian Pelajar
  • Merekod dan Menyimpan Data Pelajar