Smaller Default Larger

Keusahawanan

Pengenalan

Unit keusahawanan Politeknik METrO Tasek Gelugor ini ditubuhkan bagi mencapai visi dan misi yang telah dirangka dengan jelas selaras dengan keperluan dasar pembangunan keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT), Kementerian Pendidikan Malaysia dan berpandukan Pelan Strategi Keusahawan Politeknik Malaysia.

 

Objektif

  1. Membentuk budaya dan minat keusahawanan dalam kalangan masyarakat khususnya generasi muda sebagai kerjaya pilihan di masa hadapan.
  2. Mencetus minat dan kesedaran masyarakat kepada aspek yang berkaitan dengan bidang pengurusan keusahawanan dan kewangan.
  3. Memupuk nilai-nilai keusahawanan yang tulen seperti belajar untuk mengambil risiko, memupuk minda keusahawanan, kemahiran dan kecekapan membuat keputusan serta dapat mengembangkan jaringan rangkaian usahasama.

 

Visi

Melahirkan graduan usahawan yang mempunyai ciri-ciri keusahawanan dan berketerampilan tinggi serta berakhlak mulia.

 

Misi

Menerapkan pemikiran keusahawanan dan kemahiran keusahawanan dalam kalangan siswa-siswi Politeknik METrO Tasek Gelugor.

 

Fungsi Unit Keusahawanan PMTG

  • Menyediakan dan menyelaras program-program Pendedahan, Pembudayaan, Pembangunan seterusnya Pengukuhan Keusahawanan.
  • Menjadi Pusat Rujukan dan saluran informasi keusahawanan kepada warga politeknik.
  • Menjadi pusat untuk mewujudkan jaringan (networking) antara industri dan bakal usahawan.
  • Melahirkan bilangan usahawan dalam kalangan graduat politeknik melalui pendaftaran perniagaan dan penglibatan dalam keusahawanan.