Smaller Default Larger

Sukan & Kebudayaan

PENGENALAN

Sukan merupakan aktiviti yang tidak kurangnya diberi perhatian di setiap institusi pengajian tinggi. Selain bidang akademik, para pelajar juga dikehendaki mengambil satu modul dalam bidang sukan bagi melengkapkan pengajian mereka di PMTG. Untuk ini, Unit Sukan dan Kebudayaan telah diamanahkan untuk mentadbir dan menguruskan aktiviti sukan dan riadah kepada seluruh warga  PMTG

 

1. Fungsi / Peranan

  • Mengurus dan menganjurkan aktiviti sukan
     
  • Mengurus dan menganjurkan aktiviti-aktiviti kursus sama ada di dalam mahupun di luar kampus 

.......................................................................................................................................................................................