Smaller Default Larger

Kebajikan & Disiplin

PENGENALAN

Unit ini bertanggungjawab bagi : 

1. Menguruskan Bantuan Kewangan

 • Kebanyakan pelajar kursus diploma mendapat tajaan dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan kursus sijil mendapat tajan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) serta sebilangan kecil pelajar mendapat dari lain-lain sumber tajaan seperti Yayasan Negeri , MARA dan juga lain-lain penaja

.......................................................................................................................................................................................

2. Pengurusan Kebajikan Pelajar

 • Menguruskan Insurans pelajar
 • Pelajar-pelajar PMTG mendapat perlindungan dari Syarikat Takaful Malaysia melalui Plan Keluarga Berkelompok
 • Menguruskan surat rawatan pelajar
 • Menguruskan Kebajikan Am Pelajar
 • Melaporkan kematian dan kemalangan pelajar kepada pihak-pihak tertentu
 • Mengeluarkan surat rawatan pelajar jika perlu
 • Menguruskan penginapan pelajar
 • Menyediakan maklumat penginapan luar kampus kepada pelajar

.......................................................................................................................................................................................

3. Pengurusan Disiplin Pelajar

 • Menyediakan perancangan dan pengurusan disiplin.

 • Mengendalikan kes-kes tatatertib dan salah laku serta tatacara perbicaraan.

.......................................................................................................................................................................................

4. Minggu Suaikenal Pelajar

 • Sebagai Pengerusi dan menguruskan minggu suaikenal pelajar-pelajar baru

.......................................................................................................................................................................................

4. Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

 • Sebagai Penasihat kepada Jawatankuasa Perwakilan Pelajar