Smaller Default Larger

Jabatan

Berikut adalah senarai jabatan dan unit yang diwujudkan di politeknik ini:
 1. Jabatan Hal Ehwal Pelajar
 2. Jabatan Akademik
 3. Jabatan Perkhidmatan Industri
 4. Lain-lain Unit
  • Unit Pentadbiran
  • Unit Peperiksaan
  • Unit Pembangunan & Senggaraan
  • Unit Kualiti
  • Unit Teknologi Maklumat (ICT)